Externí odborní spolupracovníci


Členové Výboru sestavili seznamy možných externích spolupracovníků Výboru a dalších organizací, které mohou být svou činností pro práci Výboru prospěšné. Seznam je průběžně doplňován a aktualizován.

Seznam externích odborných spolupracovníků

Seznam organizací

KONTAKT:

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně

T: +420 233 022 350
E-mail: salava@vurv.cz

© Vědecký výbor fytosanitární a živnotního prostředí
2008

Aktualizace: 02.02.2023