Odkazy


Ostatní vědecké výbory

Vědecký výbor výživy zvířat
https://vuzv.cz/cz/vyzkum/vedecky-vybor/

Vědecký výbor pro potraviny
http://www.szu.cz/tema/bezpecnost-potravin/dokumenty-vedeckeho-vyboru-pro-potrviny

Vědecký výbor veterinární
www.vetcommittee.org

Vědecký výbor pro geneticky modifikované potraviny a krmiva
http://eagri.cz/public/web/gmo/

............................................................................................................................

České stránky s tématikou bezpečnosti potravin a podobnou

Bezpečnost potravin
http://www.bezpecnostpotravin.cz/

Agronavigátor
http://www.agronavigator.cz/

Informace o moderní biotechnologii
http://www.biotrin.cz/

Kvalita potravin - společnost Qualifood s.r.o.
http://www.qualifood.cz/

............................................................................................................................

Důležité české instituce a organizace

Ministerstvo zemědělství ČR
http://www.eagri.cz

Ústav zemědělských a potravinářských informací
http://www.uzei.cz/

Česká akademie zemědělských věd

http://www.cazv.cz/

Technologické centrum Akademie věd ČR
http://www.tc.cz/

Výzkumný ústav rostlinné výroby
http://www.vurv.cz/

Výzkumný ústav potravinářský Praha
http://www.vupp.cz/

Státní zdravotní ústav
http://www.szu.cz/

Státní zemědělská a potravinářská inspekce
http://www.szpi.gov.cz/

Státní veterinární správa
http://www.svscr.cz/

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
http://www.ukzuz.cz/

............................................................................................................................

Zahraniční instituce a organizace

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

www.efsa.europa.eu/

Food and Agriculture Organization of the United Nations
http://www.fao.org/

Světová zdravotnická organizace (WHO)
http://www.who.int/

World Food Safety Organisation
http://www.worldfoodsafety.org/

Food Standards Agency (GB)
http://www.foodstandards.gov.uk/

Canadian Food Inspection Agency
http://www.inspection.gc.ca/

United States Department of Agriculture
http://www.usda.gov/

The American Food Safety Institute
http://www.americanfoodsafety.com/

U. S. Food and Drug Administration
http://www.fda.gov/

............................................................................................................................

Další zahraniční stránky věnující se bezpečnosti potravin

Gateway to Government Food Safety Information
http://www.foodsafety.gov/

Food safety information website
http://www.foodhaccp.com/

Community Research & Development Information Service
http://www.cordis.lu/

Stránky věnované mykotoxinům
http://www.mycotoxins.org/

............................................................................................................................

Některé zákony a vyhlášky

Server Ministerstva vnitra ČR - Sbírka zákonů
http://www.mvcr.cz/

............................................................................................................................

Některé zajímavé časopisy

přírodovědecký časopis VESMÍR
http://www.vesmir.cz/

KONTAKT:

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně

T: +420 233 022 350
E-mail: salava@vurv.cz

© Vědecký výbor fytosanitární a živnotního prostředí
2008

Aktualizace: 02.02.2023