Projekty vědeckého výboru


V této sekci naleznete abstrakta a celá znění projektů/studií vypracovaných pro vědecký výbor v jednotlivých letech od jeho založení po současnost. Studie jsou zaměřeny na aktuální témata bezpečnosti potravin v oblasti fytosanitární a životního prostředí.

UPOZORNĚNÍ:
Veškeré dokumenty (celý dokument nebo pouze část) umístěné na těchto stránkách mohou být použity, reprodukovány nebo překládány, pro nekomerční nebo komerční použití, pouze se souhlasem Vědeckého výboru fytosanitárního a životního prostředí (Výzkumný ústav rostlinné výroby, Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně, tel.: +420 233 022 409, email: kocourek@vurv.cz).

KONTAKT:

Výzkumný ústav rostlinné výroby v.i.i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně

T: +420 233 022 409
E-mail: kocourek@vurv.cz

© Vědecký výbor fytosanitární a živnotního prostředí
2008

Aktualizace: 05.01.2021