Projekty roku 2002


Projekt č.1 :
Aktuální bezpečnostní listy přípravků dezinsekce a deratizace pro asanaci zemědělských a potravinářských provozů, zasažených povodní, pro farmáře a pracovníky DDDprosinec 2002

Projekt č.2 :
GMO a bezpečnost potravin: komunikace rizik a legislativa týkající se GMO v různých státechprosinec 2002

Projekt č.3 :
Hodnocení rizik persistentních organických polutantů v agrárním ekosystémuprosinec 2002

Projekt č.4 :
Incidence mykotoxinů v cereáliích produkovaných v ČR, vazba na agrotechnická opatřeníprosinec 2002

Projekt č.5 :
Mykotoxiny, jejich výskyt v surovinách, produktech a krmivech rostlinného původuprosinec 2002

Projekt č.6 :
Stabilita výnosů a druhová diverzita pěstovaných plodin na území ČR za posledních 80 let minulého stoletíprosinec 2002

Projekt č.7 :
Oblasti potenciálních rizik geneticky modifikovaných plodinprosinec 2002

Projekt č.8 :
Problematika negativního dopadu intenzivní chemické ochrany polních plodinprosinec 2002

Projekt č.9 :
Problematika vlivu pesticidů na fytopatogenní houbyprosinec 2002

Projekt č.10 :
Přehled imisní zátěže agrárního ekosystému vybranými prioritními organickými polutantyprosinec 2002

Projekt č.11 :
Riziko pěstování brambor v půdách kontaminovaných těžkými kovyprosinec 2002

Projekt č.12 :
Seznam přípravků a bezpečnostních listů pro dezinfekční asanaci zemědělských a potravinářských provozů zasažených povodníprosinec 2002

Projekt č.13 :
Těžké kovy a jejich výskyt mj. v půdách při rekultivačních pracíchprosinec 2002

KONTAKT:

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně

T: +420 233 022 350
E-mail: salava@vurv.cz

© Vědecký výbor fytosanitární a živnotního prostředí
2008

Aktualizace: 02.02.2023