Projekty roku 2005


Projekt č.1 :
VALIDAČNÍ STUDIE MYKOTOXINY - detekce, dynamika a podmínky kontaminace potravin a krmivprosinec 2005

Projekt č.2 :
Alergeny a škodlivé organismy ve skladovaných obilovinách pěstovaných v ČR (pokračování)prosinec 2005

Projekt č.3 :
Geneticky modifikované organismy v ekosystémuprosinec 2005

Projekt č.4 :
Hodnocení rizik systémů a prostředků ochrany ovoce vůči škodlivým organismům na životní prostředí a kvalitu produktůprosinec 2005

Projekt č.5 :
Mechanismus příjmu rizikových prvků rostlinami a jejich hromadění v biomaseprosinec 2005

Projekt č.6 :
Nové poznatky v oblasti hodnocení kvality produktů ekologického zemědělstvíprosinec 2005

Projekt č.7 :
Odpady z potravinářských výrob v životním prostředíprosinec 2005

Projekt č.8 :
PRECIZNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ
I. ČÁST: Precizní zemědělství v oblasti regulace zaplevelení
II. ČÁST: Výživa rostlin a hnojení v systému precizního hospodařeníprosinec 2005

Projekt č.9 :
Přehled bezpečnostních listů dezinfekčních a fungicidních přípravkůprosinec 2005

Projekt č.10 :
Přehled bezpečnostních listů insekticidů a rodenticidůprosinec 2005

Projekt č.11 :
Rezidua pesticidů v ovoci a zelenině, možnosti minimalizaceprosinec 2005

Projekt č.12 :
Zhodnocení monitorizačních aktivit v České republice zaměřených na problematiku kontaminace potravních řetězcůprosinec 2005

Projekt č.13 :
Zhodnocení výskytu POPS pesticidů dle Stockholmské úmluvy a POPS protokolu Úmluvy o přeshraničním transportu látek znečišťujících ovzduší v agroekosystému ČRprosinec 2005

Projekt č.14 :
Stav a ekonomika využívání metylbromidu a dalších fumigantů (HCH, PH3) v ochraně rostlin a skladovaných produktů v ČRprosinec 2005

KONTAKT:

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně

T: +420 233 022 350
E-mail: salava@vurv.cz

© Vědecký výbor fytosanitární a živnotního prostředí
2008

Aktualizace: 02.02.2023