Projekty roku 2006


Projekt č.1 :
Pilotní validační studie vzorkovacích strategií při sledování kontaminace agroekosystémů: půda, polní porosty, sklady zemědělských komoditprosinec 2006

Projekt č.2 :
Minimalizace mikrobních ztrát při skladování ovoce a zeleninyprosinec 2006

Projekt č.3 :
Hodnocení rizik systémů a prostředků ochrany zeleniny vůči škodlivým organismům na životní prostředí a kvalitu produktůprosinec 2006

Projekt č.4 :
Alternativy metylbromidu - jako látky ničící ozonosféru - v ČR a ve světěprosinec 2006

Projekt č.5 :
Kontaminanty v zeleniněprosinec 2006

Projekt č.6 :
Problematika hlodavců v potravinářském průmyslu a potravinářských řetězcíchprosinec 2006

Projekt č.7 :
Ftaláty - kontaminanty životního prostředíprosinec 2006

Projekt č.8 :
Agrární ekosystém - rizika vstupu různých skupin kontaminantů do zemědělských plodinprosinec 2006

Projekt č.9 :
Rizika teroristického ataku na potravní řetězecprosinec 2006

Projekt č.10 :
Výskyt alergenních organizmů (Pisivky) v obilních skladechprosinec 2006

Projekt č.11 :
Bezpečnostní listy - biocidy/pesticidyprosinec 2006

Projekt č.12 :
Přehled bezpečnostních listů dezinfekčních a fungicidních přípravkůprosinec 2006

Projekt č.13 :
Využití rostlin k remediacím půd kontaminovaných rizikovými prvkyprosinec 2006

KONTAKT:

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně

T: +420 233 022 350
E-mail: salava@vurv.cz

© Vědecký výbor fytosanitární a živnotního prostředí
2008

Aktualizace: 02.02.2023