Projekty roku 2007


Projekt č.1 :
ALERT: PILOTNÍ VALIDAČNÍ STUDIE
Kritické zhodnocení environmentální zátěže agrárního ekosystému ČR z hlediska produkce bezpečných bioplodin.prosinec 2007

Projekt č.2 :
Alternativy k toxickým fumigantům v ochraně zemědělských a potravinářských provozůprosinec 2007

Projekt č.3 :
Přehled aktuelních problémů v oblasti chemické bezpečnostiprosinec 2007

Projekt č.4 :
Zhodnocení vlivu dopravní zátěže regionu na kontaminaci plodinprosinec 2007

Projekt č.5 :
Metody odběru vzorků na přítomnost kontaminantů v potravinářství a zemědělstvíprosinec 2007

Projekt č.6 :
Toxické alkaloidy v potravním řetězci člověkaprosinec 2007

Projekt č.7 :
Evoluce biocidů a biocidních firem rámci evropské legislativy: budou po roce 2009 přípravky na hubení škůdců?prosinec 2007

Projekt č.8 :
Rizika kovů v půdě v agroekosystémech v ČRprosinec 2007

Projekt č.9 :
Hlodavci v zemědělství a komunální sféře: hodnocení rizik a jejich managementprosinec 2007

Projekt č.10 :
Přehled aktuálních bezpečnostních listů rodenticidů v ČR a notifikovaných rodenticidních látek v EUprosinec 2007

KONTAKT:

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně

T: +420 233 022 350
E-mail: salava@vurv.cz

© Vědecký výbor fytosanitární a živnotního prostředí
2008

Aktualizace: 02.02.2023