Projekt č.1 :
Moderní strategie bioprospekce rostlinných matric – hledání “nových” bioaktivních molekulprosinec 2016

Projekt č.2 :
Rizika zavlékání rezistentních populací skladištních škůdců do ČRprosinec 2016

Projekt č.3 :
Zhodnocení účinnosti deratizace a prevence rizik proti zoonotickým problémůmprosinec 2016

Projekt č.4 :
Cannabis sativa – biologicky aktivní látky, možnosti využití v potravinářstvíprosinec 2016

KONTAKT:

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně

T: +420 233 022 350
E-mail: salava@vurv.cz

© Vědecký výbor fytosanitární a živnotního prostředí
2008

Aktualizace: 02.02.2023