Projekt č.1 :
Kritické zhodnocení zdravotních rizik vybraných rostlin a rostlinných látek v potravinách a doplňcích stravy, která mají fyziologický účinek a nejsou přidávána jako aditivaprosinec 2017

Projekt č.2 :
Rezistence škodlivých organismů k pesticidům ve vztahu k bezpečnosti potravinprosinec 2017

Projekt č.3 :
Charakterizace alkaloidů a kanabinoidů v rostlinných produktechprosinec 2017

KONTAKT:

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně

T: +420 233 022 350
E-mail: salava@vurv.cz

© Vědecký výbor fytosanitární a živnotního prostředí
2008

Aktualizace: 02.02.2023