Projekt č.1 :
Stanovení prahů pro hodnocení kalamit vybraných škodlivých organismůúnor 2023

Projekt č.2 :
Šíření nových virových patogenů a fytoplazem kulturních rostlin a jejich rizikaúnor 2023

Projekt č.3 :
Per- a polyfluorované sloučeniny (PFAS) v potravním řetězci člověka únor 2023

Projekt č.4 :
Zhodnocení hladin toxických glykoalkaloidů v bramborách na českém trhuúnor 2023

Projekt č.5 :
Stanovení obsahu estragolu v tuzemských genotypech fenyklu obecného (Foeniculum vulgare Mill.).únor 2023

KONTAKT:

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně

T: +420 233 022 350
E-mail: salava@vurv.cz

© Vědecký výbor fytosanitární a živnotního prostředí
2008

Aktualizace: 02.02.2023