Struktura vědeckého výboru


Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava
předseda výboru

 • molekulární genetika
 • rostlinolékařství
 • molekulárně genetické metody detekce a determinace virových a houbových patogenů rostlin

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně

salava@vurv.cz
www.vurv.cz

Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
místopředsedkyně výboru

 • chemická analýza potravin
 • kriteria bezpečnosti potravin a potravinových surovin
 • kontaminace potravních řetězců, možnosti minimalizace
 • problematika reziduí pesticidů, mykotoxiny

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochem. technologie
Technická 5, 166 28 Praha 6

Jana.Hajslova@vscht.cz
www.vscht.cz

RNDr. Václav Bažata
člen výboru

 • průmyslové využití léčivých, kořeninových a aromatických rostlin a jejich obsahových látek
 • biotechnologie/kultivace nižších rostlin jako tvrdohoubí námele a mikrořas
 • regulatorní otázky tzv. hraničních přípravků v oblasti tradičních rostlinných léčiv a doplňků stravy (registrace a notifikace)
 • regulatorní otázky potravin nového typu a doplňků stravy (bioaktivní látky v potravinách s fyziologickým účinkem)
 • potraviny pro zvláštní lékařské účely a zdravotnické prostředky

Nezávislý expert

vaclav.bazata@email.cz

Ing. Petr Cuhra
člen výboru

 • problematika reziduí pesticidů, kontaminantů a přídatných látek
 • analýza potravin
 • bezpečnosti a kvalita potravin a potravinových surovin
 • úřední kontrola potravin

 

 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Za Opravnou 300/6, 150 00 Praha 5

petr.cuhra@szpi.gov.cz
www.szpi.gov.cz

Ing. Miroslav Florián, Ph.D.
člen výboru

 • půda (bezpečnost, rizika kontaminace plodin)
 • vstupy do půdy (hnojiva, POR, kaly, sedimenty)
 • krmiva
 • úřední kontroly

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Hroznová 63/2, 656 06 Brno

miroslav.florian@ukzuz.cz
www.ukzuz.cz

PharmDr. Anna Hošťálková, Ph.D.
člen výboru

 • farmaceutická botanika
 • izolace obsahových látek z rostlin (isochinolinové alkaloidy)
 • biologická aktivita látek in vitro (inhibice lidských cholinesteras, cytotoxicita)
 • využitelnost rostlinných částí a jejich obsahových látek do potravin nového typu a doplňků stravy

Univerzita Karlova v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové

HOSTA4AA@faf.cuni.cz
www.faf.cuni.cz

Ing. Petr Kapitola
člen výboru

 • fytokaranténa, úřední ochrana rostlin
 • analýza rizika škodlivých organismů pro zdraví rostlin
 • regulace karanténních škodlivých organismů
 • fytosanitární legislativa

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ztracená 1099/10, 161 00 Praha 6

petr.kapitola@ukzuz.cz
www.ukzuz.cz

Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.
člen výboru

 • entomologie, rostlinolékařství
 • monitorování a diagnostika škůdců a jejich přirozených nepřátel
 • studium rostlinné rezistence vůči škůdcům a vývoj nových prostředků biologické ochrany
 • pest risk assesment
 • hodnocení účinnosti produktů transgenů GMO v ochraně rostlin

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně

kocourek@vurv.cz
www.vurv.cz

Ing. Václav Krejzar, Ph.D.
člen a tajemník výboru

 • rostlinolékařská bakteriologie, ochrana rostlin
 • studium vztahů mezi rostlinami a fytopatogenními bakteriemi
 • epidemiologie bakteriálních chorob
 • monitoring, detekce a determinace bakteriálních patogenů rostlin
 • studium rezistence rostlin vůči bakteriálním patogenům
 • metody regulace fytopatogenních bakterií
 • poradenská činnost

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

krejzar@vurv.cz
www.vurv.cz

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.
člen výboru

 • rostlinolékařství, fytopatologická mykologie
 • rezistence, metody selekce
 • genetické zdroje rezistence
 • toxikologie, fusariotoxiny

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o.
Zahradní 1, 664 41 Troubsko

nedelnik@vupt.cz
www.vupt.cz

Doc. Ing. Aleš Horna, CSc.
člen výboru

 • nové potraviny
 • vliv stravy na lidské chování a na fyzickou a psychickou výkonnost

RADANAL, s.r.o.
Okružní 613, 530 03 Pardubice

Institut Nutrice a Diagnostiky, s.r.o.
Sakařova 1400, 530 03 Pardubice

horna@radanal.cz
www.radanal.cz; www.indc.cz

Ing. Václav Stejskal, Ph.D.
člen výboru

 • skladované komodity a potraviny
 • role členovců a hlodavců jako přenašečů mykotoxinů
 • biokontaminace patogeny a arthropo-alergeny
 • monitoring a diagnostika skladištních členovců a hlodavců
 • využití GMO k regulaci před skladištními škůdci

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně

stejskal@vurv.cz
www.vurv.cz

Prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.
člen výboru

 • těžké kovy, jejich přístupnost a remediace (plodiny, produkt)
 • úrodnost a zněčištění půdy, transfer půda - rostlina
 • používání odpadů, rizika
 • kontaminanty anorg. původu, nitráty, imise rizikových prvků

Česká zemědělská univerzita, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů - katedra agrochemie a výživy rostlin
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol

tlustos@af.czu.cz
www.czu.cz

Prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D.
člen výboru

 • studium ekologicky zatížených oblastí
 • retrospektivní monitoring rizikových látek
 • způsoby asanace hygienicky závadných půd
 • půda a zemědělské plodiny (kontaminace)

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.
Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 - Zbraslav

vacha.radim@vumop.cz
www.vumop.cz

KONTAKT:

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně

T: +420 233 022 350
E-mail: salava@vurv.cz

© Vědecký výbor fytosanitární a živnotního prostředí
2008

Aktualizace: 02.02.2023