Úvodní slovo
hledání přípravků
hledání S a R vět
symboly nebezpečnosti
zpět na stránky Výboru
 

Na této stránce jsou zobrazeny používané symboly nebezpečnosti.

 
DRÁŽDIVÁ LÁTKA
dráždivá
 
HOŘLAVÁ LÁTKA
hořlavá
látka nebezpečná
pro životní prostředí
nebezpečná pro životní prostředí
 
OXIDUJÍCÍ LÁTKA
oxidující
 
TOXICKÁ LÁTKA
toxická
 
VÝBUŠNÁ LÁTKA
výbušná
 
VYSOCE HOŘLAVÁ LÁTKA
vysoce hořlavá
 
VYSOCE TOXICKÁ LÁTKA
vysoce toxická
 
LÁTKA ZDRAVÍ ŠKODLIVÁ
zdraví škodlivá
 
ŽÍRAVÁ LÁTKA
žíravá
© Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí 2002-2005