databaze odkazy

 

 
  ENGLISH
 
 

 

Téma zdravotně nezávadných potravin hraje v Evropě stále významnější roli. Evropská komise v důsledku několika významných krizí (viz. skandál s BSE, mykotoxiny aj.) provedla zásadní reorganizaci celého systému zajištění bezpečnosti potravin. Nástrojem nové politiky EU se stal nezávislý Evropský úřad pro potraviny (EÚBP), jehož cílem je poskytovat EU nezávislé poradenství v oblasti bezpečnosti potravin (založené na vědeckých podkladech). Činnost EÚBP zahrnuje nezávislé poradenství, sběr a analýzu informací a komunikaci se spotřebiteli. Členské státy EU byly vyzvány ke spolupráci s EÚBP a k vytvoření návazných bezpečnostních struktur. V souvislosti s očekávaným vstupem do EU byla ČR požádána o vypracování systému zajištění bezpečnosti potravin na národní úrovni. Jako součást národního systému byla vytvořena Koordinační skupina, vědecké výbory s návazností na stávající složky státního dozoru a orgány ochrany veřejného zdraví.

V druhé polovině roku 2002 byl založen, jako jeden ze 4 vědeckých výborů, "Výbor fytosanitární a životního prostředí" (dále jen "Výbor"). Tento Výbor má za cíl sběr informací, jejich analýzu a predikci problémů v oblasti bezpečnosti potravin, které mají návaznost

 
1. na problémy v primární zemědělské výrobě, importu a exportu zemědělských
    surovin/produktů a fyto-karanténní oblasti,
 
2. na problémy bezpečnosti potravin vznikající jako důsledek narušeného
    životního prostředí.
 

Tyto webové informační stránky Výboru byly vyhotoveny jako příspěvek ke komunikaci rizik s veřejností.

 
Ing. Václav Stejskal, Ph.D.
předseda Výboru
 
 

UPOZORNĚNÍ:
Veškeré dokumenty (celý dokument nebo pouze část) umístěné na těchto stránkách mohou být použity, reprodukovány nebo překládány, pro nekomerční nebo komerční použití, pouze se souhlasem Vědeckého výboru fytosanitárního a životního prostředí (Výzkumný ústav rostlinné výroby, Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně, tel.: +420 233 022 324, email: vetrovska@vurv.cz).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKTUALIZACE: 8. 5. 2007
COPYRIGHT©2003 VĚDECKÝ VÝBOR FYTOSANITÁRNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ