Projekt č.1
Projekt

Kritické zhodnocení rizik koktejlů biologicky aktivních sloučenin a kontaminantů v potravinách, doplňcích stravy a krmivech


Garant: Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.

prosinec 2015

Cíle studie:

Cílem studie bylo vyhodnocení rizik spojených s výskytem tropanových alkaloidů a dalších přírodních kontaminantů, např. mykotoxinů v potravinách, rostlinných surovinách použitelných jako potraviny/krmiva a v doplňcích stravy z českého i evropského trhu. Kromě hodnocení obsahu kontaminantů ve zmíněných matricích, pozornost byla věnována i kvantifikaci pozitivně působících biologicky aktivních látek (zejména antioxidantů), které se v přírodních matricích a výrobcích z nich přirozeně vyskytují.

 

Souhrn:

Teoretická část studie je věnována biologicky aktivním látkám, které mohou být přítomny v materiálech přírodního původu. Pozornost je zaměřena na rostlinné alkaloidy, což jsou přirozené toxiny produkované přímo rostlinami. Z této početné skupiny látek je studie orientována převážně na tropanové alkaloidy, toxické sekundární metabolity přirozeně se vyskytující v některých čeledích kvetoucích rostlin. Součástí jsou i informace o výskytu těchto látek v potravinách a o jejich osudu v průběhu zpracování potravin. Dále se práce zabývá látkami, které jsou částečně syntetizovány rostlinami stejnou cestou jako tropanové alkaloidy, tj. kalysteginy. Další popisovanou skupinou kontaminujících látek přírodního původu jsou mykotoxiny, toxické sekundární metabolity produkované mikroskopickými vláknitými houbami, které představují riziko pro zdraví člověka. Dále je diskutována přítomnost prospěšných látek s antioxidační aktivitou, mezi které patří zejména fenolické sloučeniny či karotenoidy a také silymarin, antioxidační komplex ostropestřce mariánského. Část práce je též věnována aktuálním informacím o analytických metodách, používaných pro stanovení výše uvedených látek v potravinách a jejich surovinách. Součástí práce jsou také dvě případové studie obsahujících reálné výsledky laboratorních vyšetření souborů vzorků potravin a doplňků stravy shrnující informace o obsahu tropanových alkaloidů, mykotoxinů a antioxidačního komplexu silymarinu ve vzorcích zakoupených na evropském trhu.