Projekt č.2
Projekt

Příprava, vybavení skladů a ochranná opatření k zamezení rizik při dlouhodobém skladování komodit a rezerv pro skladování dovážených zeměd. a potr. komodit, z hlediska ochrany před skladištními škůdci


Garant: Doc. RNDr. Pavel Rödl, CSc.

prosinec 2015

Cíle studie:

Předkládaná studie reaguje na současné problémy bezpečnosti potravin a zemědělských surovin.  Je zřejmé, že v současné době nových rizik a krizí se v Evropě a v dalších státech světa zvyšuje význam úlohy bezpečného skladování zemědělských komodit a zásob.  S požadavky na dlouhodobé skladování komodit roste i význam požadavků na přípravu skladů a technologií správného skladování ve vztahu ke kontrole skladištních škůdců.

Předložená studie se zabývá sumarizací vědeckých a publikovaných podkladů pro hodnocení rizik skladištních škůdců (tj. hlodavců, roztočů a hmyzu  - tj. nezabývá se riziky hub a mikroorganizmů). Dále se předložená studie zabývá sumarizací vědeckých a publikovaných podkladů pro hodnocení pro přípravu a vybavení skladů k zamezení rizik dlouhodobě skladovaných komodit a rezerv pro skladování dovážených potravinových komodit z hlediska ochrany před skladištními škůdci.

Studie obsahuje unikátní soupis všech škodlivých skladištních hmyzích škůdců (jako tzv. „identifikovaných nebezpečí“ v importech komodit) napadajících skladovaná zrna vybraných modelových komodit (tj. rýže, hrachu a čočky) ve světovém rozsahu.   To umožňuje přípravu na importovaná nová nebezpečí a rizika škůdců ve vztahu k přípravě skladů, technologií a ochranných opatření. Analýzy a souhrny nebezpečí pro více typů dovážených komodit byly mimo rozsah této studie;  je však zapotřebí je v budoucnu též zpracovat. Studie popisuje nová rizika pro správně připravené a vybavené sklady zemědělských komodit, která jsou způsobená narůstající rezistencí skladištních škůdců k insekticidům a rodenticidům.

Významným přínosem pro vědecké hodnocení problémů jsou souhrnny originálních literárních zdrojů a odkazů:  Jednotlivé problémy popisované ve studii jsou opatřeny výběrovou dokumentací citací ze světové vědecké literatury.

V závěru studie je souhrn a hodnocení míry nejistoty při omezování rizik škůdců během skladování importovaných zemědělských substrátů a komodit.

 

Souhrn:

V současné době nových rizik a krizí se v Evropě a v dalších státech světa zvyšuje význam úlohy bezpečného skladování zemědělských komodit a zásob.  S požadavky na dlouhodobé skladování komodit roste i význam požadavků na přípravu skladů a technologií správného skladování ve vztahu ke kontrole skladištních škůdců (tj. hlodavců (Rodentia), roztočů (Acari) a hmyzu (Insecta)).

Předložená studie se zabývá sumarizací vědeckých a publikovaných podkladů

a) pro hodnocení rizik skladištních škůdců,

b) pro přípravu a vybavení skladů k zamezení rizik dlouhodobě skladovaných komodit a rezerv pro skladování dovážených potravinových komodit z hlediska ochrany před skladištními škůdci.

Studie obsahuje soupis všech škodlivých skladištních hmyzích škůdců (jako tzv. „identifikovaných nebezpečí“ v importech komodit) napadajících skladovaná zrna rýže, hrachu a čočky.

Studie popisuje nová rizika pro správně připravené a vybavené sklady zemědělských komodit, která jsou způsobená narůstající rezistencí skladištních škůdců k insekticidům a rodenticidům.  Jednotlivé problémy popisované ve studii jsou opatřeny výběrovou dokumentací citací ze světové vědecké literatury.

V závěru studie je souhrn a hodnocení míry nejistoty při omezování rizik škůdců během skladování importovaných zemědělských substrátů a komodit.