Projekt č.3
Projekt

Hodnocení potenciálu nové fumigační látky EDN jako nástroje k mitigaci kůrovcové kalamity a jako fytokaranténního nástroje k řízení rizik invazivních škodlivých organizmů


Garant: Ing. Václav Stejskal, Ph.D., Ing. Radek Aulický, Ph.D.

listopad 2019

Souhrn:

Dřevokazný hmyz fytokaranténního významu - zejména kůrovci - působí každoroční mnohamilionové škody, jak při mezinárodním obchodu, tak na skládkách dřeva.

V současné době jsou problémy v rozsahu kalamity. Jsou rovněž problémy s exporty dřeva bez patřičného ostření z hlediska karantény a omezení šíření škůdců.  Po zákazu metylbromidu chybí na trhu účinný fumigant. V současné době je však v ČR, Austrálii a USA nově dostupná nová fumigační látka EDN (ethanedinitril) a českými i zahraničními výzkumnými institucemi jsou generována nová data týkající se účinnosti EDN.

Tato studie je souhrnem vybraných poznatků, které mají vztah k obecné fumigaci pomocí EDN a k použití této látky k ošetřování dřeva proti škůdcům (tj. charakteristika EDN, biologická aktivita EDN, registrace, účinnost EDN na kůrovce a efekty EDN na necílové organizmy). Jsou prezentovány originální výsledky testů týkající se použití nové technologie EDN k fumigaci kulatiny dřeva pod plachtou.

V testech byla zjištěna vysoká (100%) účinnost přípravku EDN na přirozenou populaci tří druhů podkorních škůdců při fumigaci skládky dřeva pod plachtou již při expozici 10 hodin.