Projekt č.1
Projekt

Vytvoření a správa internetových stránek Výboru


květen 2003

Pro potřeby Výboru byla za poplatek zaregistrována na českém informačním serveru CZECHIA samostatná doména PHYTOSANITARY.ORG, samotné stránky jsou umístěny na serveru VÚRV (zdarma).

Profesionální webdesign a další doplňkové služby zajišťovala firma Business Systems, a.s. (dvoujazyčná verze, grafický návrh, hot-line a částečně i technická podpora). Česká verze stránek pak začala fungovat od května 2003 na adrese www.phytosanitary.org. Stránky jsou stále doplňovány a pravidelně aktualizovány, na konci roku byla zprovozněna i anglická mutace stránek.

Stránky mají sloužit jak široké veřejnosti tak i členům Výboru, kteří tu mají přístup k zápisům a pozvánkám ze zasedání. Tyto dokumenty jsou zabezpečené a přístup k nim je povolen pouze po zadání správného jména a hesla.