Projekt č.7
Projekt

Reakce našich plodin na vnější vlivy během posledních 80 let


prosinec 2003

ABSTRAKT:

V projektu se autoři zabývají výnosy nejdůležitějších plodin na našem území v posledních 80 letech dvacátého století. Z počátku tohoto období je k dispozici jen část statistických údajů, chybí údaje z období války (1939-1945), kdežto posledních 50 let je již poměrně dobře zdokumentováno.

V průměru za posledních pět let dvacátého století (1996-2000) činila výměra zemědělské půdy v České republice 4 281 tisíc hektarů, z toho 3 094 tis. ha (72%) činila orná půda a 643 tis. ha (15%) louky. Na orné půdě se pěstovalo nejvíce pšenice (28%) a pícnin (25%). Údaje o pícninách jsou však publikovány pouze za posledních 50 let a zahrnují odlišné plodiny s převahou jetelovin (jetel luční a vojtěška), jejichž výměra činila většinou kolem 20%. Na 19% orné půdy se pěstoval ječmen, na 9% řepka, na 3% cukrovka, na 2% brambory aj. Plochy řepky na orné půdě však překročily 1% až v roce 1959 a 2% až v roce 1982.

Zatímco pracovalo v zemědělství v roce 1930 asi 2 316 000 pracovníků, v roce 2000 jenom 215 000. Protože soběstačnost v základních potravinách zůstala zachována na srovnatelné úrovni, lze odhadnout, že se produktivita práce za uvedených 70 let zvýšila asi 11krát. Takového úspěchu dosáhla u nás jen málokterá odvětví. Dnešní problémy zemědělství jsou většinou způsobeny jeho výkonností a proto je zřejmé, že se zemědělství stalo obětí vlastního úspěchu.

Cílem práce byla snaha o identifikaci vlivů, které lze statisticky dostatečně doložit. Jistě by bylo možné hodnocené parametry hodnotit jinými, vhodnějšími parametry, ale k tomu chybí podklady, proto byly využity jen oficiální údaje ČSÚ.