Projekt č.11
Projekt

Přehled a výskyt významných alergenních rostlinných druhů pro člověka


prosinec 2003

ABSTRAKT:

Rostliny jsou nezastupitelnou součástí našeho životního prostředí. Jako jediné živé organizmy dokáží přeměňovat jednoduché anorganické látky z ovzduší a půdy na složité organické látky. Kromě inspirace jsou zdrojem výživy jiných organizmům, hlavně člověku a živočichům. Dále jsou důležitým zdrojem surovin, léčiv aj.

Interakce mezi člověkem a rostlinami jsou nedílnou součástí našeho života. Některé druhy rostlin obsahují látky, které nás mohou uzdravit, nebo z nich můžeme onemocnět. Zasahují do metabolických procesů v lidském těle, posilují obranyschopnost, posilují normální tělesné funkce organizmu nebo vyrovnávají jeho chybné výkony. V přiměřených dávkách jsou důležitými a někdy až nenahraditelnými léky. V takovém případě působí rostliny blahodárně, pomáhají a léčí. Jedním z jejich nepříjemných důsledků jsou u některých citlivých jedinců alergie.

Alergická onemocnění jsou problémem zejména civilizovaných států. Každý pátý člověk mezi námi trpí alergií nebo se u něho během života alergická reakce projevila. Vznikají z mnoha příčin, které se vzájemně doplňují a prolínají. Protože se však s alergeny setkáváme všichni, a přesto jen někteří z nás projevy alergie trpí, je jasné, že alergeny nejsou příčinou jedinou. Významnou roli zde hraje dědičnost, dále schopnost organizmu bránit se vlivu působení různých infekčních i neinfekčních škodlivin (imunitní reaktivita), kvalita funkce nervového a endokrinního systému, působení životního prostředí a některé další vlivy.