Projekt č.13
Projekt

Mykotoxiny v zemědělské produkci ve vazbě na agrární ekosystém


prosinec 2003

ABSTRAKT:

Mykotoxiny jsou toxické sekundární metabolity řady druhů mikroskopických vláknitých hub (plísní), které mohou kontaminovat široké spektrum potravin a krmiv. V současné době je známo téměř 350 druhů toxinogenních hub, přičemž řada z nich produkuje více než jeden toxin. Nejznámější mykotoxiny jsou však metabolickými produkty rodů Aspergillus, Fusarium, Claviceps, Stachybotrytys, Myrothecium, Phoma a Diploidia.

Trichotheceny jsou hlavní metabolity sekundárního metabolismu převážně plísní rodu Fusarium. Tyto mikroskopické vláknité houby patří mezi tzv. "polní" patogeny, ale občas dochází k jejich růstu i v průběhu skladování. V předsklizňovém období napadají především cereálie. Podle druhu a chemotypu houby může být produkován jeden nebo více mykotoxinů v různém množství a v různém poměru. Přítomný toxin může přetrvávat v dané komoditě i po vymizení houbového mycelia. Velkou roli zde hraje také odrůda cereálie, způsob pěstování (orba, předplodiny, použití fungicidů) a klimatické podmínky, poskytující houbě lepší či horší prostředí pro její růst. Ve prospěch produkce fusariových mykotoxinů působí zejména chladnější klima s vyšší vlhkostí vzduchu.

Analýzy prováděné v řadě zemí prokazují, že mykotoxiny jsou přítomny ve více než 25 % zrnin, a to navzdory kvalitním technologickým systémům pěstování. Rozvoj fusarií na obilí se většinou projevuje vadnutím rostlin, hnitím a diskolorací napadených obilek. Kromě již zmíněných trichothecenů produkují fusaria také některé další mykotoxiny, jako např. zearalenon, butenolid, moniliformin, fumonisiny nebo fusarin C.