Projekt č.4
Projekt

Význam rhizosféry v životním prostředí


Garant: Prof. Ing. Jiří Balík, CSc. (ČZU Praha)

prosinec 2009

Studie podává přehled o funkci rhizosféry a jejím vztahu s ostatními komponenty půdy, které ji přímo nebo nepřímo ovlivňují prostřednictvím fyzikálních a chemických procesů. Rhizosféra má velmi úzký vztah s kořenovým systémem rostlin a je tedy klíčovým zdrojem pro ukládání organických a minerálních látek. Komunikace probíhá oběma směry a rostlina tedy také aktivně ovlivňuje složení půdy ve svém blízkém okolí. Dále je diskutován vliv organického hnojení a organických polutantů, které se významně podílejí na znečištění životního prostředí prostřednictvím adsorpce na půdní částice.

Soubory ke stažení

Projekt4.pdf