Založení vědeckého výboru


Na konci roku 2001 přijala vláda ČR usnesení č. 1320/2002, které zavádí novou Strategii zajištění bezpečnosti (nezávadnosti) potravin jako odpověď na vývoj v EU a v návaznosti na nařízení č. 178/2002 Evropského parlamentu a Rady. Na základě této Strategie byla založena Koordinační skupina bezpečnosti potravin (KS), na jejíž první schůzce (únor 2002) byl uložen úkol č.2 zápisu č. 1/2002: "Ustavení vědeckých výborů - návrh na jmenování předních odborníků do vědeckých výborů".

Na základě těchto dokumentů ustanovil 1. náměstek ministra zemědělství ČR (předseda KS) při odborných pracovištích (VÚRV, VÚŽV, VÚVL) tři vědecké výbory, jedním z nichž je i Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí. Jehož ustavující zasedání se konalo 1. srpna 2002 ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby. Na tomto zasedání byly členům Výboru předány jmenovací dekrety. Dále byli zvoleni předseda a místopředseda Výboru, a schválen Statut a Jednací řád Výboru.

Důležité dokumenty Vědeckého výboru:

 

KONTAKT:

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně

T: +420 233 022 350
E-mail: salava@vurv.cz

© Vědecký výbor fytosanitární a živnotního prostředí
2008

Aktualizace: 02.02.2023