Priority výboru


Vědecký výbor vytvořil seznam priorit, které rozdělil na aktuální (situační) a dlouhodobé. Tento seznam má sloužit jako podnět pro řešení těchto otázek a nebezpečí při dalších jednání Výboru.

...AKTUÁLNÍ (situační)

Příklady:

 • Státní hmotné rezervy - bezpečnost
 • Potraviny nového typu (novel food)
 • Regulované škodlivé organismy (v návaznosti na EFSA)
 • Antioxidanty v potravinách a jejich možná rizika

 

...DLOUHODOBÉ
 1. Vypracovat seznam aktuálních nebezpečí (hazards) v jednotlivých skupinách nebezpečí
  Hlavní skupiny "nebezpečí" ("hazards"):
  • Těžké kovy a jiné anorganické kontaminanty a aditiva
  • Rezidua moderních pesticidů (OP, metylbromid) a jiné organické kontaminanty a aditiva
  • Patogenní biokontaminace
  • Biotoxiny (mykotoxiny a další přirozené toxické látky)
  • Alergeny (členovci, vertebrata, rostliny)
  • Fragmenty členovců a jiné typy příměsí pocházející ze zemědělské výroby v potravinách
  • GMO
  • Fyzikální biokontaminace (technologie)
  • Rizika chování lidí (tzv. "lidský faktor") v zemědělství při práci s hnojivy a pesticidy (zejména problém "malpractice"

 2. Analýza nebezpečí (hazard analysis)
  • kvalita jednotlivých nebezpečí
  • kvantita nebezpečí (množství, frekvence)
  • geografické rozšíření nebezpečí (národní, mezinárodní)

 3. Analýza rizik nebezpečí (risk analysis)
  • vliv na potraviny a zdraví lidí

 4. Analýza podmínek, které vedou k rizikům; hledání podmínek a alternativ, která rizika prevenují
  • Například správné používání pesticidů (kontaminace potravin špatnou aplikací pesticidů) - prevence: technologie, monitoring kritických podmínek, šlechtění odrůd atp.
  • Systém monitoringu kvality surovin ze zahraničí (rozvojové státy) a problém kontaminace rezidui (změny v legislativě)
  • Iniciace výzkumných programů a projektů

 5. Šíření informací a komunikace rizik jednotlivých nebezpečí
  • Praktická doporučení
  • Informace na internetu (průběžně aktualizované)

 6. Prognóza nebezpečí a rizik trendů: anticipace problémů a vytváření krizových scénářů
  • Politika výzkumu
  • Politika bezpečnosti potravin
  • Problém bioterorismu a chemického terorismu (pesticidy)
KONTAKT:

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně

T: +420 233 022 350
E-mail: salava@vurv.cz

© Vědecký výbor fytosanitární a živnotního prostředí
2008

Aktualizace: 02.02.2023