Projekty roku 2011


Projekt č.1 :
Rizika kontaminace surovin a potravin mykotoxiny, pesticidními a biologickými kontaminanty a metody jejich detekce. Kontaminace vybraných surovin mykotoxiny.prosinec 2011

Projekt č.2 :
Evaluace, monitoring, hodnocení a řízení rizik obratlovců ve výrobních a distribučních řetězcích potravin. Metodické podklady pro kontrolu rizik obratlovců ve skladech krmiv.prosinec 2011

Projekt č.3 :
Emerging pests and risks: Posklizňová aktuální rizika škodlivých organismů a pesticidních- biocidních látekprosinec 2011

KONTAKT:

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně

T: +420 233 022 350
E-mail: salava@vurv.cz

© Vědecký výbor fytosanitární a živnotního prostředí
2008

Aktualizace: 02.02.2023