Projekt č.1 :
Prostředky biologické a nechemické ochrany povolené v EU a možnosti jejich používání v ČR a pomocné prostředky využitelné v ochraně rostlinúnor 2023

Projekt č.2 :
Šíření nových virových patogenů a fytoplazem kulturních rostlin a jejich rizikaúnor 2023

Projekt č.3 :
Šíření nových bakteriálních patogenů kulturních rostlin a jejich rizika únor 2023

Projekt č.4 :
Rizika přenosu pyrrolizidinových a tropanových alkaloidů do potravního řetězceúnor 2023

Projekt č.5 :
Rizika přítomnosti delta-9-tetrahydrokanabinolu v konopných semenech a výrobcích z nichúnor 2022

KONTAKT:

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně

T: +420 233 022 350
E-mail: salava@vurv.cz

© Vědecký výbor fytosanitární a živnotního prostředí
2008

Aktualizace: 02.02.2023