Projekt č.1 :
Regulace výskytu účinných látek přípravků na ochranu rostlin v ovoci a zeleninělistopad 2019

Projekt č.2 :
Metabolity účinných látek pesticidů jako markery aplikací prostředků ochranylistopad 2019

Projekt č.3 :
Hodnocení potenciálu nové fumigační látky EDN jako nástroje k mitigaci kůrovcové kalamity a jako fytokaranténního nástroje k řízení rizik invazivních škodlivých organizmůlistopad 2019

KONTAKT:

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně

T: +420 233 022 350
E-mail: salava@vurv.cz

© Vědecký výbor fytosanitární a živnotního prostředí
2008

Aktualizace: 02.02.2023