Projekt č.1 :
Šíření nových invazních a expanzivních živočichů po roce 2000 a jejich rizikalistopad 2020

Projekt č.2 :
Hraboš polní v zemědělské krajině a možnosti jeho hubenílistopad 2020

Projekt č.3 :
Šíření nových houbových patogenů rostlin a jejich rizika 1. část: Patogeny dřevin a okrasných rostlinlistopad 2020

KONTAKT:

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně

T: +420 233 022 350
E-mail: salava@vurv.cz

© Vědecký výbor fytosanitární a živnotního prostředí
2008

Aktualizace: 02.02.2023