Projekty roku 2008


Projekt č.1 :
Validační studie: Mykotoxiny a jejich konjugáty v potravinářských surovinách a krmivechprosinec 2008

Projekt č.2 :
Bioanalytické metody pro hodnocení bezpečnosti zemědělských surovin a produktůprosinec 2008

Projekt č.3 :
Nechemická ochrana před škůdci, přínosy a rizika použití v zemědělském řetězciprosinec 2008

Projekt č.4 :
Zdravotní rizika hlodavců v potravinářském průmyslu a potravinářských řetězcích – metodické řízení rizik používání nástrahprosinec 2008

Projekt č.5 :
Bezpečnost používání biocidů v ČR rozsah implementace Direkt a Biocidní direktivy v ČR: Dopad direktivy na dostupnost biocidních organofosfátů, pyretroidů a karbamátů ČRprosinec 2008

KONTAKT:

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně

T: +420 233 022 350
E-mail: salava@vurv.cz

© Vědecký výbor fytosanitární a živnotního prostředí
2008

Aktualizace: 02.02.2023