Projekty roku 2012


Projekt č.1 :
Rizika mykotoxinů v potravinovém řetězciprosinec 2012

Projekt č.2 :
Monitoring posklizňových rizik škodlivých organismů a odolnosti škůdců k biocidůmprosinec 2012

KONTAKT:

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně

T: +420 233 022 350
E-mail: salava@vurv.cz

© Vědecký výbor fytosanitární a živnotního prostředí
2008

Aktualizace: 02.02.2023