Projekty roku 2014


Projekt č.1 :
Monitoring škodlivých organismů a dynamika a účinnost insekticidních aerosolů ve vztahu k zajištění bezpečnosti potravinprosinec 2014

Projekt č.2 :
Chemické kontaminanty v potravním řetězci: Výskyt směsí (koktejlů) toxických sloučenin v potravinových surovinách a produktech: Možné pohledy na hodnocení zdravotních rizikprosinec 2014

Projekt č.3 :
Podklady pro NAP v expertní oblasti VVF a ŽP, NAP ke snížení používání pesticidů v ČR - Rizika rodenticidů a hlodavcůprosinec 2014

KONTAKT:

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně

T: +420 233 022 350
E-mail: salava@vurv.cz

© Vědecký výbor fytosanitární a živnotního prostředí
2008

Aktualizace: 02.02.2023