Projekt č.1 :
Metabolity ovoce a zeleniny s možností uplatnění v prevenci chronických onemocněnílistopad 2021

Projekt č.2 :
Šíření nových houbových patogenů zemědělských plodinlistopad 2021

Projekt č.3 :
Rušník obilní (Trogoderma granarium) jako šířící se invazivní škůdce – podklady pro hodnocení jeho potenciálních rizik v ČR a EUlistopad 2021

KONTAKT:

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně

T: +420 233 022 350
E-mail: salava@vurv.cz

© Vědecký výbor fytosanitární a živnotního prostředí
2008

Aktualizace: 02.02.2023