Projekt č.1 :
Kritické zhodnocení rizik koktejlů biologicky aktivních sloučenin a kontaminantů v potravinách, doplňcích stravy a krmivechprosinec 2015

Projekt č.2 :
Příprava, vybavení skladů a ochranná opatření k zamezení rizik při dlouhodobém skladování komodit a rezerv pro skladování dovážených zeměd. a potr. komodit, z hlediska ochrany před skladištními škůdciprosinec 2015

KONTAKT:

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně

T: +420 233 022 350
E-mail: salava@vurv.cz

© Vědecký výbor fytosanitární a živnotního prostředí
2008

Aktualizace: 02.02.2023